INTRALIPOTHERAPY – THE STATE OF THE ART

Autori: Dr. Maria Škornjak, MD, MSc
Prof. dr. Roberto Amore, spec. estetski kirurg

 

Rekonstrukcijska intralipoterapija pojam je koji se uobičajeno koristi u području estetske medicine, koji definira specifičnu injekcijsku tehniku razvijenu za liječenje lokaliziranih nakupina masnog tkiva uz pomoć aktivnih tvari koje uzrokuju lizu adipocita injekcijom izravno u masno tkivo uz pomoć duge igle.
Rekonstrukcijska intralipoterapija pojam je koji se uobičajeno koristi u području estetske medicine, koji definira specifičnu injekcijsku tehniku razvijenu za liječenje lokaliziranih nakupina masnog tkiva uz pomoć aktivnih tvari koje uzrokuju lizu adipocita injekcijom izravno u masno tkivo uz pomoć duge igle.
Od siječnja 2010. do prosinca 2015., 3.080 europskih liječnika educirano je za primjenu ove metode i u tom petogodišnjem razdoblju intralipoterapiji je podvrgnuto 152.500 pacijenata. Sigurnost ove metode, rezultati, protokol, doziranje, posttretman i nuspojave precizno su opisane i rezultati istraživanja objavljeni su u više stručnih i znanstvenih časopisa s područja estetske medicine, dermatologije, plastično rekonstruktivne kirurgije. (Plast Reconstr Surg Glob Open 2016;4:e1085; doi: 10.1097/GOX.0000000000001085; Published online 27 October 2016.)
Tehnika intralipoterapije s odgovarajućim adipocitolitičkim sredstvom pokazala se djelotvornom u svakoj tretiranoj regiji lica ili tijela u prosjeku u 76,7% slučajeva. Standardizacija tehnike, homogenost protokola i upravljanje posttretmanom bili su neophodni za standardiziranje rezultata i minimiziranje bilo kakvih štetnih događaja.
Spomenuto višegodišnje istraživanje pokazuje kako je intralipoterapijska tehnika, kada se ispravno provodi s odgovarajućim adipocitolitičkim sredstvom i kada se poduzmu odgovarajuće mjere opreza, djelotvorna i sigurna metoda za smanjenje neželjenih masnih naslaga. (Plast Reconstr Surg Glob Open 2016;4:e1085; doi: 10.1097/ GOX.0000000000001085; Published online 27 October 2016.)

U svijetu mogućih nekirurških terapija za tretman lokaliziranih masnih naslaga, intralipoterapija je do danas dobro istražena i sigurna metoda koja je u uporabi već više od 15 godina s preciziranim protokolima i tehnikama primjene na području estetske medicine koje uključuju uporabu adipocitolitičkih tvari (tvari koje dovode do lize adipocita) izravnim injiciranjem u masno tkivo s dugom iglom. Dostupnost širokog raspona proizvoda koji se koriste za izvođenje tehnike, različitost protokola i koncentracija aktivnih tvari u pojedinim proizvodima dovodi do bitno različitih krajnjih rezultata, ovisnih o izboru proizvoda i tehnike od strane samog liječnika.
Tijekom zadnjih petnaest godina, kao rezultat kontroliranih kliničkih istraživanja, razvijale su se novije generacije intralipoterapijskih otopina, s ciljem titriranja sastojaka kako bi se postigle odgovarajuće formulacije čija primjena ce dovesti do MAKSIMALNE UČINKOVITOSTI uz MINIMUM NUSPOJAVA.

Cijele članke pročitajte ovdje:
UMJETNOST OBLIKOVANJA LJUDSKOG TIJELA BEZ KIRURŠKOG NOŽA – 1.DIO
UMJETNOST OBLIKOVANJA LJUDSKOG TIJELA BEZ KIRURŠKOG NOŽA – 2.DIO