Blog

Implantati s doživotnom garancijom dostupni u Hrvatskoj: spoj ljepote i sigurnosti

Implantati s doživotnom garancijom dostupni u Hrvatskoj: spoj ljepote i sigurnosti

Implantati s doživotnom garancijom dostupni u Hrvatskoj: spoj ljepote i sigurnosti Kada govorimo o silikonskim implantatima u medicini, možemo reći da su u upotrebi već preko 60 godina. Napredak nove tehnologije omogućio je  sigurnije i kvalitetnije materijale te olakšao proces proizvodnje i kontrole implantata, a s druge strane suvremene operacijske tehnike omogućile su sigurniji operacijski i poslijeoperacijski tijek što u…

Read more