8 Dr. Kristina Boban

Dr. med.

Doktorica medicine Kristina Boban diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2015. godine, nakon čega je odradila pripravnički staž u Zagrebu .
Svoje radno iskustvo počinje stjecati kao liječnica u turističkoj ambulanti na Korčuli gdje je imala priliku raditi samostalno i u timu, susresti se s raznolikom medicinskom problematikom kao i usavršiti komunikaciju na engleskom jeziku.
Ljubav prema estetskoj grani medicine gaji još od studija.
2017. godine počinje raditi kao obiteljska liječnica u Zagrebu te 2019. godine započinje specijalizaciju iz obiteljske medicine.
Istovremeno se educira i u području preventivne, regenerativne, estetske i anti age medicine.

Aktivna je članica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine te licencirana od strane Hrvatske liječničke komore.
Sudjelovala je u više znanstvenih istraživanja te je koautorica nekolicine publiciranih znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima.
Kontinuiranu edukaciju provodi sudjelovanjem na brojnim kongresima.
Doktorica se aktivno služi engleskim jezikom uz dobro poznavanje njemačkog i švedskog jezika.