1a  Dr. Toni Visković

Dr. med., specijalizant kirurgije
 

Doktor medicine Toni Visković diplomirao je 2014. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta
u Mostaru. Od 2009. - 2014. obavlja funkciju Demonstratora na Katedri za Anatomiju na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru što danas odlično primjenjuje u praktičnom radu s
pacijentima.

Ljubav prema estetskoj kirurgiji i kirurgiji lica gaji još od studentskih dana te diplomira na području maksilofacijalne kirurgije.

Svoj kirurški put započinje 2015. godine kao sekundarac u Županijskoj Bolnici fra. Mihovil
Sučić u Livnu. Istovremeno u periodu od 2015. - 2017. kao vanjski suradnik zaposlen u srednjoj
medicinskoj školi Silvije Strahimir Kranjčević u Livnu gdje predaje patologiju, patofiziologiju i
anatomiju.

Godine 2017. započinje specijalizaciju iz Opće kirurgije u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu. Licenciran od Hrvatske liječničke komore, zadnjih pet godina sudionik na brojnim domaćim i inozemnim kongresima kako iz Opće kirurgije tako i iz oblasti estetske medicine.

Istovremeno se educira i u području preventivne, regenerativne, estetske i anti - age medicine te stječe brojne licene i kompetencije za rad u estetskoj medicini.

Godine 2019. u suradnji sa kolegom i prijateljem, specijalistom urologije osniva i pokreće polikliniku za Urologiju, Estetsku i Opću kirurgiju koja u kratkom vremenu postaju jedna od vodećih ustanova iz navedenih oblasti u regiji.